سهام جراحی عمومی بیمارستان عرفان

سهام جراحی عمومی کلینیک مهر
سهام جراحی عمومی کلینیک مهر
August 13, 2019
سهام بیمارستان عرفان

موقعیت بیمارستان

سهام بیمارستان عرفان سعادت آباد

تعداد سهام جراحی عمومی، توراکس، عروق و پلاستیک

تعداد کل سهام بیمارستان : 800 سهم

تعداد تخت : 240

 

.برای اطلاع از  قیمت و شرایط سهام بیمارستان عرفان با تیم سهام درمان  در ارتباط باشید

021-88371001-4